Physical and digital books, media, journals, archives, and databases.
Results include
 1. Kao gu xue yan jiu zhi yao = A student guide to archaeological research = Kaoguxue yanjiu zhiyao

  Chen, Shengqian, 1972-
  Di 1 ban. 第1版. - Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2022. 北京 : 中国人民大学出版社, 2022.

 2. Shi qian de xian dai hua : Zhongguo nong ye qi yuan guo cheng de wen hua sheng tai kao cha

  Chen, Shengqian, 1972-
  Di yi ban. 第一版. - Beijing : Ke xue chu ban she, 2013. 北京 : 科学出版社, 2013.

 3. Tan suo kao gu : zuo wei wen hua de kao gu xue

  Chen, Shengqian, 1972-
  Beijing di 1 ban 北京第1版. - Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2021 北京市 : 生活·讀書·新知三联书店, 2021.

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.
No guide results found... Try a different search

Library website

Library info; guides & content by subject specialists
No website results found... Try a different search

Exhibits

Digital showcases for research and teaching.
No exhibits results found... Try a different search

EarthWorks

Geospatial content, including GIS datasets, digitized maps, and census data.
No earthworks results found... Try a different search

More search tools

Tools to help you discover resources at Stanford and beyond.