Physical and digital books, media, journals, archives, and databases.
Results include
 1. Han di guo de jian li yu Liu Bang ji tuan : jun gong shou yi jie ceng yan jiu

  Li, Kaiyuan
  Beijing di 1 ban. 北京第1版. - Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2000. 北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2000.

 2. Taiwan jin rong "piao ju zhi fu" yu "dian zi zhi fu" fa lü ji chu : "Piao ju fa" yu "Dian zi zhi fu ji gou guan li tiao li" he lun

  Li, Kaiyuan
  Chu ban 初版. - Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2019 台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2019.

 3. Fu huo de li shi : Qin di guo de beng kui

  Li, Kaiyuan, 1950-
  Beijing di 1 ban. 北京第1版. - Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2007. 北京市 : 中華書局, 2007.

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.
No guide results found... Try a different search

Library website

Library info; guides & content by subject specialists
No website results found... Try a different search

Exhibits

Digital showcases for research and teaching.
No exhibits results found... Try a different search

EarthWorks

Geospatial content, including GIS datasets, digitized maps, and census data.
No earthworks results found... Try a different search

More search tools

Tools to help you discover resources at Stanford and beyond.